Բարի գալուստ ԵՍ ԳԻՏԵՄ էջ:

Մեր էջում ծանոթացեք պետություն-քաղաքացի հարաբերությունները կարգավորող մի շարք գործող օրենքների,

կարգերի և գործիքների մասին։ Պետք է իմանալ oրենքն ու դրանից բխող պարտականություններն ու իրավունքները

և կարողանալ հարկ եղած դեպքում բացատրել այլ մարդկանց, թե ով և ինչպես պետք է գործի օրենքի շրջանակներում։

Օրենքը կարող է աշխատել և արդարացիորեն պաշտպանել բոլորի շահերը, միայն եթե ես, դու և բոլորս մեր հերթին համարձակություն ունենանք ինքներս հարգելու օրենքը և պաշտպանելու մեր իրավունքներն օրենքին համապատասխան։


Ասա՛ ԵՍ ԳԻՏԵՄ:


ԵՍ ԳԻՏԵՄ կարգը, ճիշտ ձևը, բոլորի պարտականությունները և իմ իրավունքը։


ԵՍ ԳԻՏԵՄ ՕՐԵՆՔԸ։